top of page

Gratulujemy Sukcesu, Kolegom z Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość!!!


Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, z którego unijne dotacje zostaną przeznaczone na montaż mikroinstalacji OZE. Całą pulę przyznanego dofinansowania zgarnie jeden projekt.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła wyniki konkursu grantowego z programu 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO dla Dolnego Śląska. Konkurs miał na celu przyznanie unijnych dotacji na projekty związane z montażem mikroinstalacji OZE w domach mieszkańców dolnośląskich gmin.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w konkursie określono na 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może objąć montaż mikroinstalacji OZE na budynkach należących do osób fizycznych oraz na budynkach użyteczności publicznej.

Łączna wartość dofinansowania dla projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, wynosiosła 109,6 mln zł, co stanowi ponad 380 proc. przewidzianej na ten konkurs alokacji wynoszącej 28,6 mln zł.

Ponieważ wartość dofinansowania dla pierwszego projektu na liście po ocenie merytorycznej wyniosła 20,7 mln zł, a dostępny budżet nie wystarczył na dofinansowanie kolejnych projektów na liście, wyłoniono tylko jednego beneficjenta, a pozostałych 18 projektów nie otrzymało wsparcia.

Jedynym beneficjentem okazał się Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, który zgłosił projekt pod nazwą „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Całkowita wartość projektu wynosi 24,458 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to 20,717 mln zł.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca poinformowała portal Gramwzielone.pl, że w ramach tego projektu finalnymi beneficjentami będą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, a także Żmigród.

W sumie planuje się montaż 602 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,01 MWe.

Realizacja projektu powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2019 r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zapowiada organizację kolejnego konkursu w ramach RPO dla woj. dolnośląskiego, z którego będzie można pozyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii, na koniec 2017 r.

red. gramwzielone.pl


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

bottom of page