top of page

Rosną ceny węgla energetycznego w Polsce


Ceny węgla energetycznego na krajowym rynku we wrześniu 2017 r. wzrosły (rok do roku) o 4,6 proc. – wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych.

Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Jak podaje ARP wrzesień przyniósł odwrócenie zjawisk cenowych obserwowanych w okresie od czerwca do sierpnia. Tym razem indeks dla energetyki zawodowej wzrósł, a indeks dla ciepłowni uległ obniżeniu.

W pierwszym przypadku ceny węgla mdm wzrosły o 2,7 proc., do poziomu 206,17 PLN/t. W porównaniu z ceną z zeszłego roku wartość 1 tony wzorcowego węgla do wytwarzania energii elektrycznej w kraju jest obecnie wyższa o 9,08 zł za tonę węgla (o 4,6 proc.).

Natomiast ceny wzorcowego węgla na krajowym rynku ciepła we wrześniu 2017 r. wyniosły 237,66 PLN/t. To o 3 proc. mniej niż w sierpniu 2017 r., a o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

W III kwartale wartość dla indeksu PSCMI1 wynosi 204,97 PLN/t, czyli 0,6 proc. mniej niż w II kw. 2017 r. i o 5,6 proc. więcej niż w III kw. 2016 r.

Indeks PSCMI2 w III kwartale wyniósł 238,10 PLN/t. To wynik o 1,6 proc. lepszy niż w II kw. 2017 r. i o 21,4 proc. niż w III kw. 2016 r.

Polska Agencja Prasowa


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

bottom of page