top of page

Weszło w życie rozporządzenie nt. nowej taryfy na prąd. Pomoże w walce ze smogiem?


W Dzienniku Ustaw opublikowano przygotowane przez Ministerstwo Energi rozporządzenie, które ma zachęcić do wykorzystywania energii elektrycznej do ogrzewania domów, przyczyniając się do ograniczania tzw. niskiej emisji będącej przyczyną smogu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Energii tłumaczy, że

rozporządzenie to efekt rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.

ME zapewnia, że wprowadzone regulacje powinny zachęcić do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Obniżenie stawek opłat w nocy ma także zachęcić potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych do zakupu tego środka transportu oraz ładowania takiego samochodu w czasie zmniejszonego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym.

Zgodnie z rozporządzeniem dystrybutorzy energii mają wprowadzić odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu zachęcenia tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22 do 6.

W nowej grupie taryfowej mają obowiązywać stawki opłat w wysokości jak w grupie taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej, z zastrzeżeniem pory między godz. 22 a 6.

W godzinach od 22 do 6 przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do nowej grupy taryfowej ma stosować składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30 proc. składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Obniżony składnik zmienny stawki sieciowej ma obowiązywać jednak tylko w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.

Co więcej, w nowej grupie taryfowej składnik stały stawki sieciowej ustala się w wysokości dwu krotności składnika stałego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną w wersji opublikowanej w Dzienniku Ustaw różni się od wstępnej propozycji ME, która zakładała „taryfę z niższymi o ok. 50 proc. niż w dzień” cenami i stawkami opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczanej w godzinach między 23 a 7. Pierwotnie nie zakładano też warunku obowiązywania preferencyjnej stawki tylko ponad wcześniejsze zużycie.

red. gramwzielone.pl


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

bottom of page