top of page

Powietrze odpowiada w Polsce za ponad 40 tys. zgonów rocznie.

Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że zanieczyszczone powietrze odpowiada

w Polsce za ponad 40 tys. zgonów rocznie. Żeby to zmienić, trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Unia Europejska chce, aby w 2020 roku jedna piąta produkowanej energii w całej Wspólnocie pochodziła z czystych źródeł.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, Polska należy do państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Benzen, ołów, pyły zawieszone