top of page

Jak Polska wydaje unijne euro na cele klimatyczne

Polska w kolejnej unijnej perspektywie finansowej dostanie ponad dwa razy więcej pieniędzy na działania związane z klimatem. Do tej pory energetyka musiała się zadowolić małym kawałkiem unijnego tortu, czy tym razem wywalczy więcej?

W nowym budżecie unijnym ochrona klimatu zyskała na znaczeniu a Polska dostanie ponad dwa razy więcej funduszy niż w obecnej perspektywie na cele klimatyczne. Umowa partnerstwa z UE na okres 2021-27 dopiero powstaje, nie ma więc szczegółów podziału 50 mld euro, które powinny trafić na cele klimatyczne.

Można się spodziewać, że sporą część tej kwoty wydadzą rolnicy, duża pula trafi na transport, a w energetyce Polska postawi na kogenerację oraz termomodernizację budynków.

Fundusze unijne w latach 2014-20

Zgodnie z założeniami zawartymi w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020, Polska przeznacza 20 proc. środków na cele klimatyczne. To uśredniona wartość w ramach realizacji programów operacyjnych Polityki Spójności, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, instrumentu Connecting Europe Facility oraz I filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Ogólna kwota przeznaczona na cele klimatyczne w obecnej perspektywie wynosi ok. 23 mld euro. Do unijnych pieniędzy dochodzi jeszcze krajowe współfinansowanie. Nasz kraj przeznacza z tej sumy ponad 40 proc. na działania w rolnictwie. Polscy rolnicy dostają z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na inwestycje wpisujące się w ochroną klimatu prawie 3,4 mld euro.

Jeszcze więcej pieniędzy znalazło się w tak zwanym pierwszym filarze, z którego finansowane są płatności bezpośrednie do gruntów. Tu na "praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska – zazielenienie" Polska zarezerwowała ok. 30 proc. koperty narodowej czyli ok. 6 mld euro.

Wydatki idą jak burza...

Zgłaszanie projektów na cele klimatyczne idzie nam dobrze, a nawet bardzo dobrze. "Na koniec 2018 roku wartość wniosków o dofinansowanie w ramach celu klimat i zrównoważone wykorzystanie energii wyniosła ok. 133 mld zł, z czego wkład UE – 80,2 mld zł" - czytamy w sprawozdaniu z umowy partnerstwa za 2018 r. Więcej szczegółów nie podano. Nie ma jeszcze takiego sprawozdania na 2019 rok.

Na co głownie są wydawane pieniądze? Czy są widoczne efekty? Czy Polska osiągnie w końcu zakładane cele? Czy transport ograniczy emisję?

LINK: https://wysokienapiecie.pl/30973-jak-polska-wydaje-unijne-euro-na-cele-klimatyczne/#dalej


Wyróżnione posty

Ostatnie posty

bottom of page